HMS

Alle bedrifter har Helse, miljø og sikkerhet på agendaen.

Vi tar det videre og inkluderer HMS i våre foredrag

Vi tar for oss Andrehjelpsskrinet vårt
– skrinet inneholder verktøy som hjelper blant annet mot syting, furting, grinbitere og bygdedyr.

Vi vil gjennom workshop by på initiativbasert kreativt arbeid.

Våre verktøy kan med fordel benyttes til:

Produktutvikling
- HMS (arbeidsmiljø, samarbeid, interne utfordringer, strategiarbeid)
- Ønske om endring, handlingsmot
- Ønske om å skille seg ut fra «konkurrenten» – være annerledes

Energiplanen vi bruker er lett forståelig og et ypperlig verktøy for å utarbeide planer som beskriver planlagte oppmuntringstiltak nå, snart og senere. 
Dette kan brukes på alle nivåer, fra person til organisasjon 
og næringsliv.

ENERGIFORSYNINGEN  |  C/O Terje Ingvoldstad  |  Skogkrullen 1  |  3370 Vikersund  | 
Terje: 917 02 541  | Anne Kat: 456 65 339  | E-post: post@energiforsyningen.no